Renovering af faldstammer og stigstrenge

Ejendommens faldstammer og stigstrenge er i dårlig stand og de skal derfor renoveres/udskiftes inden for en meget overskuelig fremtid.

Der blev d. 11. oktober 2023 afholdt beboermøde, hvor der blev informeret om nødvendigheden af at dette arbejde snart skal igangsættes og alle aspekter af at gennemføre et sådan projekt. Præsentation fra mødet er tilgængelig nedenfor.

Bemærk at der ikke er taget en formel beslutning om at sætte projektet igang. Det er dog bestyrelsens forventning at det kan ske i løbet af vinteren 23/24.