Affaldshåndtering.


I Frederiksberg Kommune har man gode muligheder for at sortere sit affald korrekt og på den måde bidrage til mindre miljøbelastning og mere genanvendelse.

Dagrenovation kan afleveres i affaldsskakten i din opgang. Husk at det skal være omhyggeligt indpakket. Øvrige typer af affald samles ind flere steder på ejendommen. Se nedenstående forklaring og oversigtskortet over ejendommen.

Kælderen ved nr. 45
Storskrald
Farligt affald
Elektronik
Batterier

OBS:

Her må ikke henstilles glasaffald, knuste spejle, andet glasaffald, da det ikke fjernes som storskrald.

Sydgavlen af blok 2 ved nr. 45
Metal
Hård plast
Pap og karton
Papir

Vestgavlen af blok 4 ved nr. 55
Metal
Hård plast
Pap og karton
Papir

Mellem Vagtelvej nr. 21 og 23
Glas Container til flasker m.m.


Øvrigt affald og byggeaffald afleveres på genbrugspladsen. Den nærmeste er på Bispeengen.


Læs mere om affald
www.frederiksberg.dk/affald


Affaldstyper


Aflevér ikke snavset pap, da det under opbevaringen går i forrådnelse og ødelægger alt det andet pap.  
Beholderen til hård plast har hvidt låg.

Aflevér din plastembellage rengjort.

Mange plastprodukter er markeret med en trekant med et tal i midten. Frederiksberg Kommune indsamler type 1, 2, 5 og 6.

Type 4 er blød plast og skal i dagrenovation, og type 3 er PVC og skal på genbrugspladsen.  
Beholderen er rundt med 3 huller for oven.


Aflever dit metalaffald rengjort.  
Elektronik og hårde hvidevarer afleveres i skralderummet ved nr. 45.

Batterier tages ud og afleveres separat i storskraldsrummet nr. 45.  

Affaldstyper som fx pap, der i forvejen har en dertil egnet beholder, skal ikke placeres til storskrald.  

Farligt affald placeres ved siden af eller oven på metalskabet i skralderummet