Generelt

Husdyr
Det er tilladt at holde husdyr i det omfang, at disse ikke er til væsentlig gene for de øvrige beboere.
Der er forbud mod at lufte hunde på ejendommens plæner og anlæg. Såfremt hundehold medfører gener for andre, vil det blive pålagt den pågældende hundeejer at ophøre med hundeholdet.

Opmærksomheden henledes på de opstillede kurve, som bedes brugt til hundenes efterladenskaber.

Radio og TV.
Benyttelse skal ske med fornødent hensyn til de øvrige beboer.

Værktøj
Benyttelse af elektriske slagboremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 21 :00.

Der henvises til E/F Vagtelvængets vedtægter og husorden under fanen E/F Vagtelvænget.