Parkering

Ejerforeningens beboere har mulighed for at parkere biler på matriklen. På oversigtskortet kan du se, hvor de er placeret.

Motorkøretøjer må kun hensættes i de dertil indrettede garager eller parkeringsfelter, der er særligt markeret. Felter med gul afmærkning skal altid være fri så udrykningskøretøjer har fri adgang.

Cykler

I vinterperioden må cykler ikke stå på fortovet af hensyn til snerydning.

Der er etableret parkering til ladcykler for enden af garagerne bag ved nr. 25 og 27.