Administrator

Ejendommens administrator står for indkassering af ejer bidrag og bogholderi.
Hvis det drejer sig om en beboerklage, så skal den ske skriftligt til administrator. For god ordens skyld skal det nævnes, at klageren forbliver anonym.

Cobblestone A/S
Gammel Køge Landevej 57
2500 Valby

Ejendommens kontaktperson hos Cobblestone er
Diana Jensen
Property Manager / Ejendomsadministrator
Mail:
Direkte telefon: 3698 6390