Bestyrelse

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen og består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsens opgave er at varetage ejerforeningens interesser.

Du er altid velkommen til at skrive til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller gode ideer. Nogle henvendelser kan besvares hurtigt mens andre henvendelser er af en sådan karakter, at de skal drøftes på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan kontakt på :

De nuværende bestyrelsesmedlemmer er :

Ole Abrahamsen (formand), Vagtelvej 31, 3.tv
Martin Damgaard Lorensen (næstformand), Vagtelvej 33, 5.th.
Berit Krickhahn, Vagtelvej 37, 2.tv.
Finn Henningsen, Vagtelvej 47, 4.th
Michael Wichmann, Vagtelvej 33, 6.tv.

Suppleanter:
Thomas Holm, Vagtelvej 29, 6.tv.
Kirsten Jensen, Vagtelvej 27, 1.th.
Andreas Romme, Vagtelvej 33, 6.th.
Frank Nørgaard, Vagtelvej 25, 6.tv.