Døgnservice ved behov for AKUT hjælp

Elevator Nedbrud
Dansk Elevator Service : 4076 3600

Vandskade
CG Enterprise : 4071 4266

Bemærk : Akut telefonerne bliver besvaret af et eksterne firmaer og må derfor kun benyttes, hvis det drejer sig om en skade, der kræver akut udbedring. Dvs. en skade, hvor der er en sikkerhedsrisiko, eller en skade som vil vokse i omfang og udgift, hvis den ikke begrænses. Bruges døgntelefonerne til andet vil det være for egen regning.